Sep 16, 2019

September 16, 2019

איפה היה אלוהים כשהאפיפיור נתקע במעלית?
למה לא מומלץ להשאיר את הדלת האחרונית פתוחה?
למה לא מומלץ לשלם בכרטיסי אשראי?
ולמה בארצות הברית לא מומלץ לעשות בכאילו?
 
סינגל חדש: נועם קליינשטיין
 
 

Sep 9, 2019

Sep 9, 2019

למה לא מומלץ לאהוב את האישה יותר מדי?
למה לא מומלץ להלוות כסף לפילגש?
למה לא מומלץ לעשות סקס בשירותים ציבוריים?
ומה קרה לבית עם האימוג'י בפינת המעקב שלנו.
 
סינגל חדש: ענת מושקובסקי
 

-